Naturpleje af Korevlerne

 

Vi er mange der ønsker:

- at bevare Korevlerne, Strandengen og Lagunerne som et sammenhængende område, der udvilker
  sig uden menneskelig indgriben i overensstemmelse med fredningsbestemmelserne
- at bevare et enestående stykke dansk natur
- at bevare den frie adgang til området
- at der foretages nænsom naturpleje - vi foreslår en mekanisk rydning af Rosa rogusa
- at kommunen inddrager sommerhusejerne i forbindelse med naturplejen af Korevlerne

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Downloads:

 

Kendelse af 8. juli 2009 >>

 

Vejledning til udfyldelse af klage >>

 

Eksempel på klage over kendelse af 8. juli 2009 >>

 

Advokatens klage over kendelse af 8. juli 2009 >>

 

Resultat af ovenstående klage >>

(der arbejdes videre)

 

 

Nyttig info:

 

Kommunens plejeplan komplet.

 

Hegnslinier.

 

Kommunens hjemmeside.

 

 

 

 

 

Kontakt Søren Hansen pr. mail ved at trykke her.

 

 

 

 

Korevlerne